راه حل

خدمات و پشتیبانی

اخبار داغ

بیشتر بدانید

RGX ویدئو مشخصات

  • در 2018 اکتبر 24، شنژن RGX شرکت الکترونیک، با مسئولیت محدود در طبقه 4 از Baolilai هتل بین المللی برگزار شد RGX 16 سالگرد جشن در سالن کنفرانس بین المللی!  آقای بروس، مدیر کل این شرکت، مدیر هر بخش، تامین کننده کیفیت از سراسر کشور، همه کارکنان، اعضای خانواده برخی از کارمندان و مهمانان حاضر در این نشست، در مجموع 1268 نفر حضور داشتند مهمانی.

چرا RGX بهتر انجام دهید؟

  • شبکه خدمات جهانی

  • خدمات 7 * 24 پیش فروش و پس از فروش

  • 30 نفر از تیم R & D و 60 اختراع ثبت شده